Rådmann

Time kommune
Søknadsfrist
15. august 2017

«Me skal gjera kvarandre gode» er leveregelen for oss som jobbar i Time kommune.

Time kommune skal vera ein trygg og framtidsretta kommune for innbyggjarar, besøkjande og næringsliv.  Me bruker innovasjon for å utvikla og forbetra tenestene i lag med brukarane. Organisasjonen Time kommune har om lag 1170 årsverk. Time kommune har 18 500 innbyggjarar og ligg midt på Jæren, med Bryne som regionssenter.

Bryne er byen på Jæren og er kommune- og skulesenter i Time kommune. Regionssenteret Bryne er drivkraft for næring, læring og kultur, og det er lett å koma hit. Med toget tek det 30 minutt frå Stavanger, 15 minutt frå Sandnes stasjon og 35 minutt frå Eigersund. Les meir på www.time.kommune.no

Trygg og framtidsretta toppleiar for ein drivkraftig kommune

Time kommune er ein kommune i sterk utvikling og vekst, og søkjer ein trygg og framtidsretta rådmann som vil vera ein pådrivar i vidareutviklinga av kommunen. Kommunen har ansvar for lokaldemokrati, samfunnsutvikling og tenester, og utviklar desse gjennom innovasjon og dialog med innbyggjarar og næringslivet i kommunen.

Rådmannen er øvste leiar for den samla kommunale administrasjonen, og skal styrkja kommunen si rolle som samfunnsutviklar. Det er og viktig å rusta kommunen for framtida gjennom tydeleg samfunnsutvikling, økonomistyring og smart tenesteutvikling. Me søkjer ein innovativ og inkluderande rådmann med svært gode samarbeidsevner, som motiverer gjennom klåre mål, tydelege prioriteringar og involvering av dyktige medarbeidarar, og som samarbeider godt med politikarar, nabokommunar og regionale og nasjonale etatar.

Leiarkandidatar må ha høgare utdanning frå høgskule eller universitet, erfaring frå endringsleiing og med å ha leia leiarar. Rådmannsrolla krev god kjennskap til kommunal sektor og politiske prosessar. Ein må ha god innsikt i rollefordelinga mellom politisk nivå og administrasjon, samt ha gode kommunikasjonsferdigheiter munnleg og skriftleg.

For spørsmål om stillingen, kontakt

Silje Finnskog Jensen, tlf47 473 04 857, silje.finnskog.jensen@visindi.no

Stig Finnerud, 47 913 39 600, stig.finnerud@visindi.no

Søk stillingen her:

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag