Leiar for byggesaksavdelinga

Fjell kommune
Søknadsfrist
13. august 2017

Fjell er ein kommune i sterk utvikling og det er no framtida vert skapt. Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass og ein spennande arena for næringslivet. Vi treng fleire engasjerte medarbeidarar som er opptekne av god service, samarbeid og fagkompetanse. Plan- og utbyggingsavdelinga består av tre avdelingar, plan, byggesak og miljø, geodata og oppmåling. Vi er 45 tilsette og det er mykje samarbeid om oppgåvene, både internt på avdelinga, i Fjell kommune og med eksterne aktørar.

Som leiar for byggesaksavdelinga vil du sikre god service til innbyggjarar og næringsdrivande og leggje til rette for vidare utvikling av kommunen. Du vil ha eit overordna ansvar for å kvalitetssikre byggjesaker og ha ansvar for tilsyn og oppfølging av byggeverksemd.  I avdelinga er det 12 tilsette som vil rapportere til deg og du vil vere ein del av plan- og utbyggingssjefen si leiargruppe.

Vi søkjer ein tydeleg og pragmatisk leiar som likar å finne gode løysingar for kommunen og våre samarbeidspartnarar. Du vil arbeide strategisk for å utvikle avdelinga vidare og leggje til rette for god dialog med utbyggjarar og folk som bur i kommunen.  Du vil og vere i dialog med politisk leiing i kommunen og andre offentlege instansar. Gjennom dette vil du sikre høg kvalitet på tenestene våre, i samsvar med plan- og bygningsloven.

Vi ser etter kandidatar med høgare utdanning og med god forståing for samspelet mellom politikk og administrasjon. I tillegg ønskjer vi at du har god kjennskap til kommunesektoren og plan- og bygningsloven. Solid leiarerfaring og dokumenterte gode leiareigeskapar vil bli vektlagt. Det er avgjerande at du er løysingsorientert og god til å motivere og leggje til rette for god samhandling.

Vi tilbyr ein utfordrande og spennande stilling i ein attraktiv region i endring og vekst.

Spørsmål om stillinga kan rettast til Mercuri Urval v/ Gro Reinertsen tlf. 975 59 058 / Tarald Mong tlf. 975 59 054. Alle førespurnadar vil bli handsama fortruleg.

Søk på stillinga snarast, og seinast 13.08.2017.

Søk her:

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag